Et visuelt eksempel på hvordan vi grupperer elementer når vi skal konvertere et tall fra desimal (titallsystem) til binært (totallsystem).