Når vi skal uttrykke et tall i et tallsystem med grunntall større enn 10, så trenger vi siffer for å representere flere menger. Det er veldig vanlig å begynne med å bruke bokstavene A, B, C, D, osv...

En fordel ved tallsystemer større enn 10 er at vi ofte trenger færre sifre enn vi gjør i titallsystemet.