For å kunne forstå hvordan andre tallsystem fungerer, og hvordan vi konverterer mellom dem, er det viktig å forstå i detalj hvordan titallsystemet fungerer. Dette er fordi de andre tallsystemene fungerer på akkurat samme måte, bare med andre potenser.