Vi ser på doble ulikheter, og hvordan de behandles i forhold til vanlige ulikheter.