Vi tar i bruk en god del av teknikkene vi har lært hittil, for å løse en tredjegrads likning og ulikhet. Vi benytter oss av intuisjonen vi fikk i videoene om polynomdivisjon, samt litt faktoriseringsregler.

Sørg for å repetere gamle konsepter hvis du faller av i løpet av oppgaven. Stikkordene er polynomdivisjon, faktorisering og generelt om likninger og ulikheter.