Vi løser noen oppgaver som har med ulikheter å gjøre.