Fortegnsskjema er en måte å fremstille når en faktor eller en funksjon er positiv, negativ eller null. Dette kommer godt med når vi løser ulikheter av høyere grad, for eksempel andregrads ulikheter, eller enda høyere.