Vi tar i bruk fortegnsskjema for å undersøke når en funksjon er positiv, negativ eller null. Dette kunne vært gjort som en enkel ulikhetsoppgave, men bare så vi dekker alle muligheter, så finner vi alle tre mulighetene; positiv, negativ og null.