Vi fortsetter med noen flere ofte brukte funksjoner i TeX, nemlig røtter av diverse grader, og
setter sammen det vi har lært for å skrive ut andregrads-formelen.