Vi ser på diverse matematiske symboler for sammenlikning av tall og uttrykk, og hvordan vi produserer dem med TeX.