Vi ser på hva derivasjon er, og hva det kan brukes til.
Merk at derivasjon er et [b]stort, og utrolig viktig konsept[/b], så dette vil gå over mange videoer, for å forsikre oss om at vi forstår det skikkelig.