Vi deriverer funksjonen [tex]f(x) = x[/tex] ved å bruke definisjonen av den deriverte.