Vi bruker definisjonen av den deriverte til å derivere en funksjon.