Vi bruker definisjonen av den deriverte for å derivere funksjonen [tex]f(x) = x^2-x[/tex].