Vi bruker definisjonen av den deriverte for å derivere funksjonen [tex]f(x) = 3x^2+2x-1[/tex].