Vi bruker definisjonen av den deriverte for å derivere funksjonen [tex]f(x)=2[/tex].
Dette blir gjort lettere siden funksjonen ikke inneholder x.