Vi gjør oss kjent med at det finnes regneregler for derivasjon, som gjør at utregninger kan gjøres mye lettere og raskere enn når vi bruker definisjonen av den deriverte.