Vi ser på regelen for å derivere funksjoner som består av en konstant multiplisert med variabel.
Generelt:
[tex]f(x) = k cdot g(x) Right f^{ iny prime}(x) = k cdot g^{ iny prime}(x)[/tex]

Altså, konstanten settes utenfor funksjonen, og blir med videre, uendret.