Vi deriverer en funksjon bestående av flere ledd, og flere sammensatte faktorer. Vi bruker reglene for leddvis derivasjon, produktregel og kjerneregel, selv om kjerneregelen, i dette tilfellet, løses ved hjelp av formel:

[tex]frac{d}{dx}left[e^{kx}
ight] = ke^{kx}[/tex]