Vi deriverer [tex]f(x) = ln(x^x)[/tex] og bruker både logaritmeregler og derivasjonsregler for å forenkle derivasjonen.