Vi deriverer en ny funksjon ved å bruke produktregelen for derivasjon.