Her bruker vi både leddvis derivasjon og produktregel for å derivere en funksjon som består av en sum eller differanse.