Når vi deriverer en funksjon som består av logaritmen til et uttrykk, så er det som regel en god indikator på at vi kan bruke kjerneregel. Ved å derivere den ytre funksjonen og kjernen hver for seg, så kan vi gange disse to sammen for å få det endelige svaret.