Her deriverer vi en funksjon som er definert som et bestemt integral. Dette virker kanskje vanskeligere enn mange andre, men rent mekanisk sett så er disse lettere å regne ut når man vet hvordan fundamentalteoremet for kalkulus (del 1) er definert.