Vi deriverer en litt større funksjon ved å bruke både produktregel og kjerneregel, samt småreglene vi har blitt vant til.