Vi deriverer en funksjon ved hjelp av kjerneregelen.