Vi deriverer funksjonen [tex]f(x) = ln(sqrt x)[/tex] ved bruk av grunnleggende regneregler for derivasjon, deriblant videreføring av konstant, og derivering av en naturlig logaritme.