Vi deriverer funksjonen [tex]f(x) = xln(2x)[/tex]. Her tar vi i bruk både produktregel og kjerneregel for å fullføre derivasjonen.