Vi deriverer funksjonen [tex]f(x) = x^2 e^{2x}[/tex], og her må vi bruke produktregelen, samt noen regneregler for derivasjon. Deriblant hvordan man deriverer [tex]e^{kx}[/tex] der [tex]k[/tex] i dette tilfellet er 2