Vi deriverer igjen en funksjon ved hjelp av definisjonen av den deriverte.

Denne gangen tar vi en litt mer tungvint fremgangsmåte, men hvorfor ikke lære denne også?