Vi ser nå på det å derivere vektorfunksjoner for å finne ut når de snur. Merk at dette ikke er helt det samme som ekstremalpunktene til en funksjon, men samtidig veldig relatert. Nå har vi ekstremalpunkter både for x-retning og y-retning.