Vi skal i de neste videoene se på en del regneregler for derivasjon, og vi skal føre bevis for dem. Bevisene er ikke direkte pensum på VGS-nivå, men de er veldig god trening i algebra og bevis generelt, og de gjør at vi kan stole 100% på regnereglene når vi bruker dem senere.