Vi skal se på, og føre beviset som lar oss derivere en fler-leddet funksjon ledd for ledd.