Før vi starter på selve bevisene for derivasjon av sinus og cosinus, er det to grenseverdier vi bør være kjent med. Den ene er følgende:

$\displaystyle \lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x}$