Nå skal vi omsider føre beviset for å derivere sinus-funksjonen. Vi benytter definisjonen av den deriverte for å gjøre dette, samt en formel som hentes fra en meget kjekk Wikipedia-side.