Her fører vi beviset for å derivere cosinus-funksjonen. Vi benytter definisjonen av den deriverte for å gjøre dette, samt en formel som hentes fra en meget kjekk Wikipedia-side.