Når vi nå er kjent med å derivere sinus og cosinus, er det å derivere -sin(x) og -cos(x) en smal sak. Tar i tillegg for oss en grei måte å huske regnereglene på, når det gjelder den deriverte av sin- og cos-funksjoner.