Vi ser nå på et bevis for å finne den deriverte av tan(x). Dette gjøres ved hjelp av brøkregelen for derivasjon, siden vi kan gjøre en omskriving av tan(x) som består av sin(x) og cos(x). Disse kan vi jo allerede å derivere!