Vi bruker implisitt derivasjon for å finne dy/dx der y ikke er definert eksplisitt som en funksjon av x.