Vi lærer om logaritmisk derivasjon, som sier at $\left[\ln(x)\right]' = \frac{f'}{f}$.