Vi beviser regelen som sier at dersom $f(x) = x^n$ så vil $f'(x) = nx^{n-1}$. Vi bruker logaritmisk derivasjon som verktøy. Se video om dette hvis det er ukjent.