Vi går gjennom et bevis for grenseverdi av en konstant funksjon, som sier at $\displaystyle \large{\lim\limits_{x\to c}k = k}$