Vi går gjennom et bevis for grenseverdi av en konstant ganget med en funksjon, som sier at $\displaystyle \large{\lim\limits_{x\to c}\left[k\cdot f(x) \right] = k \cdot \lim\limits_{x\to c}f(x)}$