Vi går gjennom et bevis for produktregelen for grenseverdier som sier at $\displaystyle \large{\lim\limits_{x\to c}\left[f(x) \cdot g(x) \right] = \lim\limits_{x\to c}f(x) \ \cdot \ \lim\limits_{x\to c}g(x)}$