Vi går gjennom et nytt eksempel på en grenseverdi med epsilon/delta-definisjonen.