Vi ser på forskjellen mellom ensidige og tosidige grenseverdier, og hvordan grenseverdier kan eksistere fra den ene siden uten å eksistere fra den andre.