I denne videoen skal vi definere grenseverdier på en mer rigorøs måte, med det som kalles $\displaystyle \epsilon, \delta$-definisjonen av grenseverdier.