Vi oppsummerer strategien for hvordan vi viser grenseverdier ved bruk av $\displaystyle \epsilon, \delta$-definisjonen av en grenseverdi.