Først skal vi bare repetere den "definisjonen" vi har av grenseverdier fra VGS, bare for å friske opp litt. Hvis du ønsker å se mer om grenseverdier fra VGS, så kan det ses her: https://udl.no/p/matematikk-blandet/grenseverdier