Vi ser på grenseverdien der x går mot uendelig, for en brøk med polynom i teller og nevner.